CNF

Dzisiaj jest:  24-06-2024

CNF CNF
CNF

logo CNF CNF
CNF

Strona główna

Nr umowy:

POIG.02.01.00-06-024/09-09

Termin realizacji:

od 07.08.2008 do 31.01.2015

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
(wyniki konkursu o dofinansowanie projektu: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-innowacyjna-gospodarka/konkursy/listy-rankingowe/)

Całkowity budżet:

Całkowity budżet: 47 088 851,35 PLN

Dofinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 38 972 219,59 PLN
Dotacja celowa z budżetu państwa: 6 877 450,51 PLN

Kierownik projektu lub osoba
do kontaktów na UMCS:

Kierownik Projektu: dr hab. Andrzej Machocki prof. nadzw. UMCS
tel. 815375514,  fax. 815375565,  e-mail: machocki@umcs.lublin.pl
Główny specjalista ds. akredytacji laboratorium: dr Ewaryst Mendyk
tel./fax. 815375796,  e-mail: emendyk@umcs.lublin.pl

Biuro projektu:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii,
20-031 Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3
pok. 417,  tel. 815375514,  fax. 815375565
pok. 27,  tel./fax. 815375796
www.cnf.umcs.lublin.pl

Beaneficjenci/Konsorcjanci:

Wydział Chemii UMCS w Lublinie

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski